Thomas Plochg

De toekomstige zorgprofessional ondersteunt mensen hun heal en deal vermogen te benutten.

In de huidige gezondheidszorg is het van groot belang de aandacht te verschuiven van nazorg naar voorzorg. Deze beweging is cruciaal om de samenleving weer vitaal te maken. Tijdens het congres gaat Thomas Plochg in op de vragen ´Waarom?’, ‘Wat?’ en ‘Hoe?’ met betrekking tot deze verschuiving. Daarbij geeft hij voorbeelden die zijn verhaal verlevendigen. Subthema’s die in relatie tot voorzorg mede de revue kunnen passeren, zijn de arbeidsmarkt, financiering en digitalisering.

Thomas Plochg, Ph.D. MSc. is sinds 2014 directeur van de Federatie voor Gezondheid, een publiek-privaat netwerk dat bijna 70 organisaties verenigt die een fundamentele paradigmaverschuiving naar meer preventie in de gezondheidszorg en de maatschappij bevorderen.

In zijn werk staat de toekomstbestendige duurzaamheid van zorgstelsels centraal, in bijzonder hoe preventie en de zorgprofessional van de 21e eeuw daar een bijdrage aan kunnen leveren.

Het NRC heeft online een artikel over het werk van Thomas gepubliceerd en ook is Thomas online te zien in gesprek met Harry Starren in een video.