Ministerie VWS

Het is belangrijk dat zorg veilig is en dat met de rechten van cliënten zorgvuldig wordt omgesprongen. Een belangrijke wet voor de kwaliteit en de veiligheid van de zorg is de Wet kwaliteit klachten en geschillen in de zorg. Deze wet geldt voor alle zorgaanbieders; dus ook voor zorgaanbieders van alternatieve geneeswijzen. De zorg die zij verlenen, mag uiteraard niet leiden tot schade voor de gezondheid van cliënten.

De Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd houdt hier toezicht op. De sprekers geven in deze presentatie uitleg bij deze wet, de kwaliteit en veiligheid van de zorg en op het toezicht daarop.