Marcel de Rouw

Het AGB-register als verbinder 

Wist u dat het AGB-register de relatie tussen een zorgverlener en een zorginstelling/-vestiging in kaart brengt? En dat dat uniek is, omdat alleen het AGB-register dit soort onderlinge relaties vastlegt? 

Weet u welke drie soorten registraties er zijn?

Integrale zorg en het AGB-register

Integrale zorg is nu echt erkend, de uitdaging die er is, is om met z’n allen hier invulling aan te geven. Over zorgdomeinen heen, maar ook binnen de zorgdomeinen over verschillende zorgsoorten. Essentieel is daarbij een eenduidige basis en daar geeft het AGB-register invulling aan.

Deze eenduidige registratie draagt ook bij tot goede inzichten in de zorg. Appels worden met appels vergeleken en het AGB-register biedt hierdoor een integraal beeld van de zorg.  

Zorgverzekeraars baseren al hun processen op de inschrijving in het AGB-register. Zonder juiste AGB-registratie geen declaratieproces!

Marcel heeft na de HBO-opleiding commerciële economie verschillende commerciële functies vervuld. Sinds 2006 is hij werkzaam in zorg gerelateerde organisaties. Vanaf 2013 is hij productmanager bij Vektis en is hij inhoudelijk verantwoordelijk voor onder andere het AGB-register.

Vektis is het Business Intelligence Centrum voor de zorg. Vektis Streams vereenvoudigt processen en maakt zorgdata toegankelijk. Vektis Intelligence vertaalt deze data naar de beste inzichten in de zorg. 

Er zijn bijna 100 bronnen. Zo wordt het BIG-register bijgehouden door het CIBG, het Handelsregister door de Kamer van Koophandel. Vektis legt de informatie uit deze bronnen vast in het AGB-register.