Arthur Romeijn

De veranderde cliënt centraal

Uit onderzoek is gebleken dat patiënten het belangrijk vinden om vanuit goede informatie juiste behandelwijzen en behandelaren te kunnen kiezen. De patiënt is al veel meer op zoek naar ‘Integrale Zorg’ maar beschikt nog onvoldoende over duidelijkheid om gefundeerd te kunnen zoeken en kiezen. Het proces van Integrale Gezondheidszorg is vernieuwend en uitdagend omdat het de huidige kijk vanuit alleen de westerse gezondheidszorg gaat uitdagen.

Toch heeft Arthur er alle vertrouwen in dat dit proces niet meer te stoppen is omdat allereerst patiënten in de huidige tijd steeds vaker kennis en ervaring vanuit het reguliere en complementaire veld zoeken en ook omdat de beweging bij steeds meer artsen en therapeuten wordt onderschreven. Arthur ziet het dan ook als een belangrijk punt om bij te dragen aan het congres omdat het laat zien dat we stappen willen en moeten zetten in deze richting.