Sprekers

Bent u benieuwd naar de sprekers en hun verhaal? Lees dan snel verder. De eerste negen sprekers maken deel uit van het accreditatiprogramma en spreken op het virtuele Sprekersplein. Het aantal deelnemers aan de presentatie is onbeperkt. Nadat u bent ingelogd mag u elke presentatie bijwonen die u interessant vindt en kunt u onbeperkt opnames terugkijken.

Jan Rotmans

wordt van jongs af aan gedreven door het idee dat de wereld eerlijker moet zijn. Als kleine jongen had hij geen ambities voor brandweerman of politieagent. Hij had een enorm honger naar kennis en wilde maar 1 ding: professor worden en de wereld verbeteren. Op die manier zou iedereen op een eerlijke en gelijkwaardige manier op een mooiere aardbol kunnen wonen.

Transities gaan over paradoxen, schijnbare tegenstellingen. Het is en/en, niet of/of. Nederland zal de komende decennia transformeren naar een nieuwe samenleving waarin de machtsverhoudingen zoals we die nu kennen radicaal zijn omgegooid. Dit is geen idealistisch vergezicht, maar de onontkoombare uitkomst van de kantelperiode waarin Nederland zich nu bevindt. Alle maatschappelijke sectoren waarin niet de mens centraal staat naderen hun houdbaarheidsdatum. Mensen ontwikkelen zelf alternatieven en voeren die uit. Samen vormen zij de beweging van onderop, essentieel voor de transitie naar een beter aangepaste samenleving en economie.
Transitie betekent letterlijk kentering of kanteling. Jan Rotmans probeert de kanteling van de economie en samenleving te duiden.
Een transitie volgt een s-curve. Eerst is er een lange voorontwikkelingsfase, en dan komt er een kantelfase. Dat leert je een paar dingen: ontwikkelingen gaan niet lineair maar schoksgewijs, ze gaan soms snel en soms traag, ze bieden lange periodes  van evenwicht die verstoord worden door korte periodes van chaos waarin het systeem opgeschud wordt.

Inès van Rosenstiel

is 8 oktober 2021 benoemd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Zij staat aan de wieg van Integrative Medicine (IM) in Nederland. Nadat zij hiermee in de jaren 90 in Amerika kennis maakte, richtte ze onder andere verschillende IM-poli’s in Nederland op, zowel voor kinderen als volwassenen. Daarnaast startte ze een Nationaal Informatie- en Kennisplatform en initieerde een netwerkorganisatie van (academische) zorg- en onderzoeksinstellingen, het Consortium voor Integrale Zorg en Gezondheid (CIZG). Inès von Rosenstiel is voormalig IC-arts, waaronder hoofd van de Kinder IC in het AMC Amsterdam. Inmiddels is ze sinds 2016 actief als kinderarts en consulent bij de IM-polikliniek Oncologie van het Rijnstate Ziekenhuis. Bij het Haga Ziekenhuis, en bijbehorende Juliana Kinderziekenhuis, is ze werkzaam als IM-expert. Al meer dan 30 jaar zet zij zich in voor de verbinding tussen reguliere en complementaire zorg, om zo een ziekte draaglijker te maken. 

Zij heeft, ook naast haar inzet voor Integrative Medicine, een indrukwekkende staat van dienst. Zo is ze oprichter en voorzitter van de stichting Medical Checks for Childeren. Naast de verbetering van de gezondheid van achtergestelde kinderen ondersteunt ze met deze stichting ook de emancipatie van lokale organisaties en vrijwilligers. Ook is zij lid van de Raad van Toezicht van de Stichting Cliniclowns, was zij oprichter en voorzitter van de stichting Kids in Balance en is zij bestuurslid van de Inès von Rosenstiel Foundation, waarmee ze jonge artsen, die een studie willen doen op het gebied van complementaire geneeskunde, financieel ondersteunt. 

René Benneker

studeerde Bestuurskunde aan de Universiteit Twente met als aandachtsgebieden Bestuur van de gezondheidszorg en Onderzoek. Daarnaast is hij afgestudeerd als vaktherapeut drama en heeft in deze functie gewerkt in een ziekenhuis, de gehandicaptenzorg en GGZ. 

Ook heeft hij diverse bestuurs- en (project)managementfuncties vervuld in zorg- en beroepsorganisaties. 

Belangrijke aandachtsgebieden in zijn loopbaan zijn (zelf)sturing binnen zorgorganisaties, professionalisering van beroepsgroepen en ondernemerschap in de zorg.  Hij heeft diverse ervaring in het werken voor organisaties in (vooral) de gezondheidszorg.

Marinus Spreen

studeerde sociologie aan de Rijksuniversiteit Groningen. In 1999 promoveerde hij op het onderwerp steekproefdesigns voor persoonlijke netwerken bij Interuniversity Center for Social Science Theory and Methodology (ICS).

Vanaf medio 2002 werkt hij bij de afdeling Onderzoek van Forensisch Psychiatrisch Centrum Dr. S. van Mesdag te Groningen. Hij ontwikkelde samen met andere klinieken de Forensisch Sociale Netwerk Analyse (FSNA) en meetmethoden (N=1 methodologie) voor de evaluatie van individuele behandelingen.

Hij is als lector Social Work and Arts Therapies verbonden aan NHL Stenden Hogeschool. Daarnaast is hij Hoofd Onderzoek van FPC Dr. S. van Mesdag en regelmatig betrokken als netwerkanalist bij het team Review & Cold Case van de politieregio s Amsterdam Amstelland, Gooi en Vechtstreek en Flevoland. 

Linda Daniëls

is als manager medisch-specialistische zorg bij Patiëntenfederatie Nederland verantwoordelijk voor de inbreng van het patiëntenperspectief en de patiëntenstem binnen het brede palet van de medisch-specialistische zorg, palliatieve zorg en geboortezorg. Samen met haar collega’s werkt ze zo aan betere en meer mensgerichte zorg in alle fases van het leven. 

Linda Daniëls werkt met veel plezier voor de Patiëntenfederatie omdat zij het belangrijk vindt dat de mens in de zorg centraal staat. De visie van de Patiëntenfederatie: meer mens en minder patiënt spreekt haar zeer aan. De zorg gaat namelijk enerzijds over mensen, en het is daarnaast van grote waarde dat de zorg ook samen met elkaar wordt vormgegeven. Het is daarbij voor haar van zelfsprekend dat de patiënt de regie heeft over de zorg die ze nodig hebben en daarmee over hun leven. 

 

Mirjam van der Vegt

is auteur en stiltetrainer. Als voormalig journalist bij de actualiteitenrubrieken Twee Vandaag en Netwerk en haar werkzaamheden bij diverse dag- en maandbladen, zette zij een trainingsbedrijf op rondom rust en stilte. Zij maakte documentaires en schreef diverse bestsellers rondom rust, die tot over de grens worden uitgegeven. Als het gaat om de zorgsector, bezocht zij vele kloostercongregaties die aan de weg stonden van de zorg in Nederland. Hierover schrijft zij in haar boeken.

Haar boek “De kracht van rust“, winnaar van de prijs ‘Het Beste Spirituele Boek 2021’, is studiemateriaal voor de accreditatie van het congres. Acht tegendraadse lessen over werk en het goede leven. Je agenda zit vol en in je hoofd is het druk. De balans tussen werken en rusten is kwijt. Hoe zorg je ervoor dat je weer met plezier je leven leidt? Mirjam van der Vegt laat in deze tegendraadse lessen zien wat rust nemen doet voor onze gezondheid. Rust verhoogt de kwaliteit van ons werk en leven aanzienlijk.

Chantal Walg

is adviseur publieke gezondheid en preventie. Als verpleegkundige en later als gezondheidswetenschapper heeft zij binnen verschillende onderdelen van de gezondheidszorg ervaring opgedaan. De innovatieve beeld- en conceptdenker heeft een passie voor het verbinden van die losse onderdelen binnen de gezondheidszorg en het zoeken naar de gemene deler. 

‘Van anders denken naar anders doen’… In een tijd waar de zorg verandert, de mens (patiënt) én de wereld rondom de mens steeds belangrijker wordt, verandert het vertrekpunt. Steeds meer is niet ziekte, maar positieve gezondheid het vertrekpunt en staat de mens en de bedoeling centraal.

Haar boek “Gezond Centraal” gaat over de twee grote transformaties die nodig zijn, te weten:

  1. Het expliciet centraal stellen van gezondheid in plaats van ziekte
  2. Het veranderen van de denkrichting vanuit die gezondheid in plaats van vanuit het systeem, het zorgstelsel

Dit boek is ook studiemateriaal voor de accreditatie van het congres.

Steven Laureys

is neuroloog en leidt de Coma Science Group van het Interdisciplinary center of biomedical research of Liège University (GIGA) en is klinisch professor aan het departement neurologie van het Sart Tielman Liège University Hospital.

Hij verricht onderzoek naar residueel bewustzijn bij patiënten in coma of in een stadium van vegetatief of minimaal bewustzijn. De voorbije jaren deed hij ook onderzoek over meditatie, onder andere bij de boeddhistische monnik Matthieu Ricard. Hij publiceerde zeer recent het boek ‘no-nonsense meditatieboek’, dat studiemateriaal is voor de accreditatie van het congres.

Vroeger schreef ik mensen met slaapproblemen, angst of een burn-out pilletjes voor. Nu schrijf ik hen meer beweging, meditatie en andere geest-lichaamsoefeningen voor.

Catherine van Heest

is als vrouw, zorgverlener en onderneemster in 1997 gestart met de zorgorganisatie Care for Women. 
 
Care for Women helpt vrouwen op het gebied van hormonale klachten. Met bijna 150 vestigingen in Nederland en een opleidingscentrum voor zorgprofessionals, laat Catherine zien dat het noodzakelijk is onderscheid te maken tussen mannen en vrouwen als het gaat om gezondheidszorg. 
 
Zij is recentelijk samen met vijf beroepsorganisaties uit de complementaire zorg, een nieuw initiatief gestart: EviCare, een Elektronisch Clienten Dossier, waarmee Practice Based Evidence gewerkt kan worden. EviCare is inmiddels door KIWA officieel goedgekeurd als Elektronisch Cliënten Dossier (ECD) en geschikt voor de hele complementaire zorg. Zij hoopt hiermee een trend te zetten binnen de complementaire gezondheidszorg en therapeuten te helpen om, op basis van effectiviteit van hun behandeling en tevredenheid van hun cliënten, te komen tot een verbetering van de kwaliteit van zorg. 

Objectief resultaten meten, zonder bias in data, in combinatie met klanttevredenheid maakt dat je je als zorgverlener kunt verbeteren. Leren van je eigen resultaten is een must voor iedere zorgverlener in de reguliere en complementaire zorg.
 

Wil u ook spreken tijdens het congres? Laat het ons dan weten!

Onderstaande sprekers gingen u voor, zij spreken in het Sprekerscafé:

Ineke van den Berg

De BEST koppentest is als een spiegeltje aan de wand: hiermee neem je de emoties aan je hand Dr. Ineke van den Berg

Graag laat ik je als coach of cliënt kennismaken met een aanvullende vaardigheid, in de vorm van de Basic Emotional Structurings test (BEST). Deze non-verbale en zeer snel uitvoerbare projectietest met 10 felgekleurde en indringende koppen reikt versneld inzichten aan bij cliënten met complexe en langdurige problemen. De hulp zit in die andere, aanvullende en informatieve manier van kijken die je als coach veel inzicht in jouw client geeft, maar ook de client op het zelfde moment helpt zijn emoties en copingstijl te herkennen. Je spreekt op een andere manier de hulpvraag aan. Binnen 5 minuten, non-verbaal, vanaf 4 jaar oud toepasbaar, multi-cultureel, snel en energiek, en opvallend weinig administratie. Wat een winst in combinatie met je eigen vaardigheden als coach en trainer!

Baukje Fortuijn

voorheen te vinden onder de naam Baukje van Leeuwen, is grondlegger van de CREF-methode en haar boek Levensbelang – van overleven naar leven. Baukje heeft vanaf 2007 een eigen praktijk en werkt met paarden. Daarnaast heeft zij vanaf 2011 het Instituut voor Kennis En Vaardigheden waar zij samen met collega docenten de CREF-methode uit leert. De combinatie met paarden, lichaamswerk mensen persoonlijk laten ontwikkelen vind zij iedere keer weer haar passie. Na de opleiding Integratieve Psychotherapie van BGL & Partners is zij door gaan ontwikkeling in de vele hechtingstheorieën en lichaamswerk. Later is zij opleidingen gaan doen in de relatie, seksualiteit en spirituele leer. Tevens is zij opgeleid als tantric dance teacher om mensen via dans te leren overgeven aan het hier en nu.

Zij vertelt je wat de CREF kan betekenen. Inmiddels werken er meer dan 100 erkende hulpverleners met de CREF-methode. De opleidingen zijn vanaf 2020 erkent als een post HBO opleiding waardoor men zich kan aansluiten bij een erkende beroepsvereniging. Op deze manier kan er tevens meer samenwerking plaats vinden binnen alle zorgsectoren. Daar zijn wij trots op!